Halk Sağlığı Koruma Derneği Hakkında

 
    Derneğin Amacı ve Konusu;

  • Halk sağlığını korumak,
  • Tıbbi araştırmalar yapmak,
  • Hastalara maddi ve sosyal yardımlarda bulunmak,
  • Hastanelerin gelişmeleri ve kalkınması için her türlü yardımı yapmak,
  • Halk ve hekimler için konferanslar vermek, kurslar tertiplemek ve bu maksatla yerli ve yabancı ilim adamlarını davet etmek,

  • Halk sağlığı ile ilgili; Poliklinik açmak, kitaplar, broşürler, dergiler yayınlamak ve bir kütüphane tesis ve idame ettirmek,
  • Dernek çalışanlarının tahakuku için bütün çalışanlarını, lüzum gördüğü hastane ve hastanelere benzeyen tıbbi ve sosyal kurumlarla birleştirerek halk sağlığının korunmasına tahsis eder. Kantin v.s gibi gelir getirecek tesisler kurar.